Декларация за защита на данни

Отговорност за съдържание

Като доставчик на услуги и съгласно относимите правни разпоредби, „ЕМ ЕС Дизайн 2020” ЕООД е отговорно  за собственото съдържание на интернет страницата си.  Нямаме задължение постоянно да наблюдаваме, контролираме и  проверяваме предоставената чужда информация за евентуално й несъобразяване със законовите изисквания.  При узнаване на доказано  законово нарушение, касаещо публикувана на сайта ни информация, ще премахнем незабавно  съответното съдържание.

Отговорност за линкове

Нашата интернет страница съдържа линкове към външни уеб страници на трети лица , за чието съдържание ние не носим отговорност  Не можем и да поемем гаранция за тези чужди съдържания. За съдържанието на външни линкове на сайта винаги е отговорен  единствено доставчикът/ операторът на  съответната интернет страница. Уеб страниците, към които препращат външните линкове, са проверени за явни  нарушения на закона към момента на  първоначалното им поставяне на нашия сайт. Към този момент не беше констатирано съдържание в противоречие със законовите разпоредби. „ЕМ ЕС Дизайн 2020” ЕООД няма ангажимент за осъществяване на постоянен контрол върху съдържанието на сайтовете, към които водят външните линкове. В случай, че до нашето знание достигне информация за установено по съответния надлежен ред законово нарушение, касаещо съдържанието на препратен чужд сайт, веднага ще премахнем от сайта ни връзката, отвеждаща до съответния сайт.

Авторско право

Съдържанието и разработките в  този сайт, създадени от операторите на интернет страницата, са обект на българското авторско право. Размножаването, възпроизвеждането, обработването, разпространението и всякакъв вид използване на конкретни данни от други лица  изискват писменото съгласие на съответния автор или създател. Сваляне от и/или копиране на тази интернет страница е разрешено само за лична, некомерсиална употреба. При поместване на съдържания на тази интернет страница, които не са създадени от оператора на сайта, се спазват съответните авторски права. Съдържанията с автор трето  лице са изрично отбелязани като такива. В случай, че  забележите нарушение на авторското право, моля да ни информирате незабавно. Ако разберем за установени такива нарушения, веднага ще премахнем  съответните съдържания от нашия сайт.

Уебсървър протоколи

По принцип може да посещавате нашия уебсайт без да ни уведомявате кой сте. Но както обичайно при почти всички уеб страници, сървърът, на който се намира нашата интернет страница (уеб сървър), събира автоматично информации за Вас, когато ни посетите в интернет. Уеб сървърът запаметява автоматично определени лични данни, като например Вашия анонимизиран IP-адрес, датата и часа, на които сте били на нашия сайт, посетените от Вас страници на нашата уеб страница, уеб сайта, на който сте били преди това, използвания от Вас браузър (например Microsoft Edge), използваната от Вас операционна система (например Windows 10).

„ЕМ ЕС Дизайн 2020” ЕООД няма достъп до уеб сървъра.

Друго събиране, обработване и използване на лични данни

Ние събираме данни от Вас само, когато Вие сами ни ги съобщавате, за да използвате някоя от предлаганите от нас услуги (например запитвания чрез формуляра за контакт). Ние използваме тези данни само за целта, за която сте ни ги предоставили, като например, за да отговорим на Вашите запитвания. Личните данни се обработват при стриктно спазване на принципите, заложени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ Регламент относно защитата на данните). В случай, че наши доставчици имат достъп до и обработват лични данни, това се случва единствено след като същите са поели по съответния ред задължение за поверителност. Не предоставяме данни на трета страна, освен ако Вие изрично сте се съгласили за това или то е предвидено  в приложимите правни разпоредби.

Информация

При допълнителни въпроси относно събиране, обработване  и използване на лични данни, както и във връзка с упражняване  на Вашите права, а именно: право  на информация и достъп, право на  коригиране,  право на ограничаване на обработването, право на  изтриване,  право на възражение, право на жалба и право на оттегляне на вече дадено съгласие, моля  изпратете Вашето съобщение на

Идентификационни данни на  „ЕМ ЕС Дизайн 2020” ЕООД:

България

гр.София, район Връбница, ул. „Връх Манчо” 5Б

Телефон: +359  878987321

E-Mail:

Интернет: https://msdesignbg.com

Идентификационен номер по ДДС: BG206089627

Упълномощен представител: Марияна Спиридонова

Седалище:

гр.София, район Връбница, ул. „Връх Манчо” 5Б

Оформяне, изработка и реализация на тази интернет страница:

Алина Дизайн

https://www.alinadesign.net/

Указание за отговорност:

„ЕМ ЕС Дизайн 2020” ЕООД се стреми да проверява и актуализира информацията на своята уеб страница постоянно. Въпреки  усилието ни да поддържаме информацията на сайта ни в актуален вид, е възможно данните междувременно да са се променили. Същото се отнася и за информацията във всички други интернет страници, до които се достига с посочените линкове. Както е посочено по-горе, „ЕМ ЕС Дизайн 2020” ЕООД не носи отговорност за съдържанието на последните, а единствено отговорни са техните оператори „ЕМ ЕС Дизайн 2020” ЕООД си запазва правото да прави промени  и допълнения на предоставената на интернет страницата  му информация. На официалния сайт на компанията е поместена актуалната версия на Декларацията за защита на личните данни.

Съдържанието и структурата на интернет страницата на „ЕМ ЕС Дизайн 2020” ЕООД са защитени от авторско право.

Размножаването и възпроизвеждането на информации или данни,  в т. ч. използването на текстове, част от текстове или снимков материал, изисква предварителното писмено съгласие на „ЕМ ЕС Дизайн 2020” ЕООД.

Общи указания за ползване:

„ЕМ ЕС Дизайн 2020” ЕООД, с шоурум в гр.София бул. Гоце Делчев № 142 поддържа онлайн уеб страница с интернет адрес https://msdesignbg.com, която служи за информация и комуникация с интернет потребители.

„ЕМ ЕС Дизайн 2020” ЕООД само събира, обработва и/или използва лични данни (информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ( „субект на данни”), доколкото последното се изисква и е необходимо за извършване на съответната услуга(потребителски данни). Ползването и обработването на личните данни се извършва при стриктно съблюдаване на относимите правни разпоредби, регламентиращи защитата на личните данни. Обработване и използване на потребителските данни за други цели се извършва само тогава, когато Вие като потребител дадете изрично своето съгласие за това. Нито използването на уеб страницата се разглежда от нас като съгласие, нито използването на нашата уеб страница е зависимо от даването на Вашето съгласие.

Вие имате право да оттеглите за в бъдеще своето съгласие за запаметяване, обработване и използване на Вашите данни по всяко време с незабавен ефект.  Заявлението за оттегляне може да бъде направено писмено или по електронен път. Ако желаете да оттеглите своето съгласие, моля да ни изпратите E-Mail на: