Проект ROYAL

Крилото с изпъкнали декоративни лайсни от МФД и три стъпални фрезовки. В комбинация с врата АКВА.


Первазите са 100мм с надлепка, предаващи класа и стил.