Двукрила пожароустойчива врата

Двукрила пожароустойчива врата

REI 60 или REI 90

Посоки на отваряне: ляво/дясно, вътре /вън

Стандартен цвят RAL 7035;

Изделията са маркирани със знак CE, който обозначава продуктите с европейско качество, отговарящи на стандартите на EU.

Вратите запазват в определено време:

 • R - (resistance) - механическата си устойчивост
 • E - (emission) - не пропускат продуктите на горенето
 • I - (insulation) - изолират помещението от температурата на пожара.


 • Вратите REI 60 отговарят на изискванията за граница на пожароустойчивост 60мин. и притежават становище от Дирекция Национална Служба Пожарна и Аварийна Безопасност
 • Вратите REI 90 отговарят на изискванията за граница на пожароустойчивост 90мин. и притежават становище от Дирекция Национална Служба Пожарна и Аварийна Безопасност
 • Пожароустойчивите врати се състоят от ъглова каса, в която е вградено набъбващо при пожар уплътнение и крило.варийна Безопасност
 • Крилото на вратата представлява двустранен корпус от поцинкована стомана, запълнен с термоизолационен материал и боядисан в RAL 7035
 • Пантите са регулируеми, състоят се от три части и във вътрешността им се намира предварително натегната пружина, гарантираща самозатварянето на вратата. Вратите се окомплектоват с пожароустойчива брава със патрон Дръжките са черни, като тези от нагряваната страна е пожароустойчива. Вратите могат да бъдат плътни или остъклени
 • Опции се явяват падащия праг, автоматите за самозатварянеи антипаник системите.
Размери:
 • 1600/2050
 • 1800/2050
 • 2000/2050
 • 1600/2150
 • 1800/2150
 • 2000/2150

Възможност за цветове по RAL.

Запитване