Еднокрила пожароустойчива врата

Еднокрила пожароустойчива врата

REI 60 . REI 90 или REI 120

Посоки на отваряне: ляво/дясно, вътре /вън

Стандартен цвят RAL 7035;

Изделията са маркирани със знак CE, който обозначава продуктите с европейско качество, отговарящи на стандартите на EU.

Вратите запазват в определено време:

 • R - (resistance) - механическата си устойчивост
 • E - (emission) - не пропускат продуктите на горенето
 • I - (insulation) - изолират помещението от температурата на пожара.
 • Вратите REI 60 отговарят на изискванията за граница на пожароустойчивост 60мин. и притежават становище от Дирекция Национална Служба Пожарна и Аварийна Безопасност
 • Вратите REI 90 отговарят на изискванията за граница на пожароустойчивост 90мин. и притежават становище от Дирекция Национална Служба Пожарна и Аварийна Безопасност
 • Вратите REI 120 отговарят на изискванията за граница на пожароустойчивост 120мин. и притежават становище от Дирекция Национална Служба Пожарна и Аварийна Безопасност
 • Пожароустойчивите врати се състоят от ъглова каса, в която е вградено набъбващо при пожар уплътнение и крило.варийна Безопасност
 • Крилото на вратата представлява двустранен корпус от поцинкована стомана, запълнен с термоизолационен материал и боядисан в RAL 7035
 • Пантите са регулируеми, състоят се от три части и във вътрешността им се намира предварително натегната пружина, гарантираща самозатварянето на вратата. Вратите се окомплектоват с пожароустойчива брава със патрон Дръжките са черни, като тези от нагряваната страна е пожароустойчива. Вратите могат да бъдат плътни или остъклени
 • Опции се явяват падащия праг, автоматите за самозатварянеи антипаник системите.

Размери:

 • 700/2050
 • 800/2050
 • 900/2050
 • 1000/2050
 • 1100/2050
 • 1200/2050
 • 1300/2050
 • 900/2150
 • 1000/2150
 • 1100/2150
 • 1200/2150
 • 1300/2150

Възможност за цветове по RAL.

Запитване