Плъзгаща пожароустойчива врата

Плъзгаща пожароустойчива врата

Цена по запитване

REI 120

Стандартен цвят RAL 7035;

Изделията са маркирани със знак CE, който обозначава продуктите с европейско качество, отговарящи на стандартите на EU.

Вратите запазват в определено време:

  • R - (resistance) - механическата си устойчивост
  • E - (emission) - не пропускат продуктите на горенето
  • I - (insulation) - изолират помещението от температурата на пожара.

Крилото на вратата е с дебелина 80 мм., външните части са изработени от стоманена ламарина – 0.8 мм, вътрешната част е от плътен слой негорим материал

Рамката на вратата е направена от 1.5 мм стоманена ламарина

Kолела за движение и намаляване на износването на водача

Автоматично затваряне на вратата с помощта на противотежест (серийно с термопрекъсвач)

Автоматично затваряне на вратата с помощта на електродвигател – опция

Подсилващи елементи за монтаж

Топлинопоглъщаща уплътняваща гума за допълнителна димозащита в случай на пожар

Метална табела със сертификационен номер на вратата

Запитване