Пожароустойчиви врати

Пожароустойчива врата клас EI30

Еднокрила пожароустойчива врата с клас на пожароустойчивост EI30. Максимални габаритни индивидуални размери на касата са 2420 мм във височина и 1020мм в ширина, като задължително условие е - максималната площ на светлия отвор да не превишава 2,24 кв.м. Дебелина на крилото 44мм и минимална ширина на касата - 100мм.

Обличане на зида до 240мм 1430,00 лв

Обличане на зида до 320мм- 1485,00 лв

Каса Sofia от ПП МДФ с дебелина 22мм или каса Optima от ПП МДФ с дебелина 40/44мм.

Декоративни первази.

На касата е поставено уплътнение и огненабъбваща лента.

Секретна противопожарна брава.

Автомат за самозатваряне - външен.

Панти - 3 броя.

Вратата се изпраща с индивидуална информацонна табела


Покритие: * Ламинат - Снежен дъб, Дъб Оксфорд, Черен дъб

* Структурно релефно покритие - Arctic, Tenero, Rosario Walnut

Покритие: * Renolit Alkorcel (полипропилен) - Melinga White, Melinga Cappucino, Walnut Natural D

* Изделието е със Становище за Допустимост рег. N 1983сд-19/23.08.2018

 

Пожароустойчива врата клас EI45

Еднокрила пожароустойчива врата с клас на пожароустойчивост EI45 и максимални габаритни размери на касата 2128х930мм, дебелина на крилото 44мм и минимална ширина на касата - 100мм.

Обличане на зида до 240мм 1430,00 лв

Обличане на зида до 320мм- 1485,00 лв

Каса Sofia от ПП МДФ с дебелина 22мм или каса Optima от ПП МДФ с дебелина 40/44мм.

Декоративни первази.

На касата е поставено уплътнение и огненабъбваща лента.

Секретна противопожарна брава.

Автомат за самозатваряне - външен.

Панти - 3 броя.

Вратата се изпраща с индивидуална информацонна табела


Покритие: * Ламинат - Снежен дъб, Дъб Оксфорд, Черен дъб

* Структурно релефно покритие - Arctic, Tenero, Rosario Walnut

Покритие: * Renolit Alkorcel (полипропилен) - Melinga White, Melinga Cappucino, Walnut Natural D

* Изделието е със Становище за Допустимост рег. N 1983сд-19/23.08.2018

 

Пожароустойчива врата клас EI60

Еднокрила пожароустойчива врата с клас на пожароустойчивост EI60 и габаритни размери на касата 2100х1000мм, дебелина на крилото 58мм и минимална ширина на касата - 80мм. Плаващи первази двустранно.

За зидове с дебелина над 100мм е се използва съответното уширение за достигане на размера.

Обличане на зида до 240мм 1780,00 лв

Обличане на зида до 320мм- 1800,00 лв

Противопожарна каса с дебелина 55мм.

Декоративни первази.

На касата е поставено огнеустойчиво уплътнение.

Тристранно, по периферията на крилото, с изключение на долната част са поставени 2 огненабъбващи ленти.

Секретна противопожарна брава с патрон стандартен.

Пожароустойчиа дръжка (комплект) черна. Монтирана на височина 1050мм от пода.

Автомат за самозатваряне - външен.

Падащ праг - противопожарен.

Панти - 3 броя.

Вратата се изпраща с индивидуална информацонна табела.


Покритие: * Renolit Alkorcel (полипропилен) - Melinga White, Melinga Cappucino, Walnut Natural D

* Изделието е със Становище за Допустимост рег. N 1983сд-3/17.02.2021г.

Запитване